Get Adobe Flash player

Sidste nyt.

 
Vi udsender løbende nyhedsbreve med de seneste informationer fra foreningen. Hvis ikke du har modtaget nyhedsbrev kan du se det seneste her :
 
 
 
 
Task-force skydebane har på baggrund af mandagens udvalgsmøder i kommunen udsendt nedenstående pressemeddelelse.
 
Man kan læse om afgørelserne i referater fra møderne på Fredensborg Kommunes hjemmeside under "politik"
 
 
Jagtforening roser Fredensborg Kommunes politikere

Ser frem til at kommunen udpeger lokation for nyt skydecenter.

 
Karlebo Sogns Jagtforening (KSJ) vil gerne rose kommunens politikere for deres visionære og ambitiøse beslutning om at etablere ét stort flugtskydningsanlæg, der kan rumme alle de nuværende aktiviteter i Karlebo og Langstrups nuværende baner.

KSJ havde, mere beskedent, peget på muligheden for et mindre anlæg, der alene rummede KSJ’s behov for flugtskydningsaktiviteter. Et anlæg placeret mellem den nuværende bane og motorvejen.

Men med beslutningen om èt stort anlæg, et skydecenter, giver det foreningerne omkring de nuværende skydebaner, nye og langt bedre muligheder i fremtiden.

Jagtforeningerne og Danmarks Jægerforbund (DJ) havde da også forud for beslutningen givet tilsagn om støtte og opbakning til planerne. Vi er således klar i arbejdstøjet, det kan kun gå for langsomt. Vi har sammen med DJ både kompetence og viden til at etablere et sådant anlæg ligesom vi betragter heller ikke finansieringen som den store udfordring. Vi forventer faktisk at et skydecenter, når jorden er stillet til rådighed, vil kunne anlægges og drives uden udgifter for kommunes øvrige skatteborgere.

Første vigtige skridt er kommunens. Politikerne skal udpege det areal, hvor skydecenteret skal anlægges.

Det glæder os politikerne forud for så stor en beslutning har gjort deres hjemmearbejde, og har en eller flere mulige lokaliteter i kikkerten.

KSJ forventer således snarest og gerne i indeværende år, senest primo 2017, at kunne påbegynde selve detailplanlægningen for etableringen af skydecenteret på det udpegede areal.
 
 
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om Fredensborg Kommunes afgørelse om ikke at meddele midlertidigt forbud mod driften af Karlebo Flugtskydebane:
 
 
 
Natur-og  Miljøklagenævnets afgørelse om landzonetilladelse kan ses her:
 
 
 
 
Frivillig aftale om skydetid:
 
Aftalen kan ses via nedenstående link:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Professionel instruktion

 
Fra Karlebo Sogns Jagtforening har det længe været et ønske at kunne tilbyde foreningens medlemmer samt andre interesserede professionel skydeinstruktion.
 
Vi har tilknyttet to professionelle og dygtige instruktører der mod betaling kan hjælpe med at forbedre din skydning.
 
 
 
 
 

 

 

 

Affaldsindsamling 
Nyhedsbrev marts 2016 
Flugtskydebanen 
Generalforsamling 2015 

Månedens aktiviteter

 
Karlebo Sogns Jagtforening | CVR: 31649250 | Byvejen 12, 2990 Nivå - Danmark