Get Adobe Flash player

Information fra foreningen

 
 
Interview med formand for Karlebo Sogns Jagtforening Michael Maes
 


Det er nu tre måneder siden flugtskydebanen lukkede. En lukning tre måneder før den dato som KSJ selv havde sat. Hvilke tanker har du som formand gjort dig omkring lukningen?

Det er selvfølgelig ærgerligt at skulle lukke en skydebane og tilmed i en jagtforening, hvor skydebanen var den samlende aktivitet. Men omvendt ser jeg frem til, at vi får én stærk jagtforening i kommunen med en tilhørende stærk og velfungerende flugtskydningsbane. Langstrup Flugtskydebane er veldrevet og godt styret. Det har, som forudset, givet en del mere pres på Langstrup banen og trafikken dertil. På kort sigt vil der, med udnyttelse af skydetider i overensstemmelse med Miljøministeriet regler, være skydetid der er til at leve med.

Udefra så det ud som om borgmesteren Thomas Lykke via en række møder mellem jagtforeningerne, Mosens venner m.fl. var i gang med at lave en frivillig aftale om skydetider. Hvorfor så lukke den ene skydebane?

Den såkaldte ”frivillige” aftale lignede mere og mere et diktat, hvor ingen af de to skydebaner ville kunne opnå skydetider i et omfang der kunne give en fornuftig drift. KSJ’s flugtskydningsbane ville ikke kunne hænge sammen økonomisk med de udgifter en løbende opsamling af lerduer medfører. Samtidig må vi tage til efterretning, at der ikke var tilstrækkelig med politisk opbakning. KSJ’s bane lå på kommunalt ejet jord. Alene af den grund blev banens eksistens en usikker affære.

Hvad har det betydet at banen måtte lukke tre måneder før planlagt?

Det var ikke uden grund, at KSJ havde valgt den 2. september som lukkedato. Lukningen i utide har betydet, at vi har måttet revurdere vores indsatsområder.

Først og fremmest har vi skullet fokusere på jagttegnseleverne, der helt urimeligt blev sat i en situation uden træningsmuligheder midt i deres uddannelsesforløb. Det har betydet ekstra udgifter.

Derefter har fokus været på støtte til haglskydeaspiranter og banens almindelige. Blandt andet har der været en del arbejde med refundering af forudbetalte lerduer på banen.

Økonomien har været et tredje omdrejningspunkt. Der skal ikke lægges skjul på, at de tre månederne juni-august plejer at være de bedste måneder rent økonomisk. Sammenholdt med et lager af lerduer og patroner, der skulle realiseres, har det været en udfordring at få økonomi nok til den oprydning vi gerne ville lave.

I sammenhæng med ovestående så har det især betydet, at vi måtte revurdere vores planer omkring oprydningen på banen. Vi har endnu ikke overblik over, hvor vi ender, men et bud vil være, at vi mangler ca. 250.000 i forhold til vores oprindelige plan. Et beløb, hvor KSJ sammen med de frivillige kræfter ville have kunnet lave en fornuft oprydning af lerduerne og haglskåle på overfladen.


Hvad sker der med den lukkede bane lige nu og hvad er planerne?

Vi har afmonteret og nedtaget samtlige lerduemaskiner. Maskinerne og den væsentligste del af banens udstyr er ejet af Hillerød Jagtforening, og de har allerede gjort et stort arbejde med at fjerne de tekniske installationer.

Det næste der sker er fjernelse af bygninger, gangbroer m.m. Vi har fundet midler og ressourcer til opgaven og den påbegyndes snarest.

Formanden for Klima og Miljøudvalget, den radikale Lars Simonsen, har i medierne udtalt at jægerne efterlader en regning på 3 - 6 mio. kroner samt en kraftig forurening. Hvordan ser du på det?

Det med forureningen er nyt for mig. I juni 2016 var vi til møde med Fredensborg Kommunes forvaltning. På mødet blev vi præsenteret for resultatet af kommunens jordprøver. Ud fra disse jordprøver kunne  der ikke konstateres forurening. Jorden var ”teknisk ren”. Og det ned til 40 cm, på de væsentligste nedfaldsområder for lerduer.

KSJ er ikke blevet informeret om nye prøveresultater, men vi har bedt om aktindsigt omkring de nye jordprøver herunder har vi også bedt om den manglende rapport med resultaterne af disse prøver.

Med hensyn til forslaget om bortskrabning af 20 cm af overfladen samt etablering af kunstige søer i området undrer det mig. Det er efter min bedste overbevisning ikke nødvendigt og dermed spild af penge. Fredensborg Kommunes forvaltning har da også selv peget på en løsning til kr. 300.000 kr.

Den dyre løsning er vedtaget rent politisk. Man kunne få den tanke at visse politikere bruger sagen til at profilere deres navn op til det forestående kommunalvalg.

Noget andet der undrer mig er at udførelsen af forvaltningens forskellige løsninger til oprydning omfatter brug af tunge maskiner i mosen. Da området er §3-område var kravet til os fra Fredensborg Kommune at den oprydning KSJ skulle foretage skulle udføres uden brug af tunge entreprenørmaskiner der kunne trykke underlaget og samtidig uden at fjerne organisk materiale fra Langstrup Mose. Derfor opfandt vi en kombination af sugning med slamsuger, støvsugning med løvsuger og manuel opsamling. Vi kan godt finde rum til et par rådgivningstimer, hvis forvaltningen er usikker på, hvordan det kan gøres J

Senest har jeg i medierne kunnet læse, at Lars Simonsen (R) nu mener der er en udbredt forurening i et større område. Selv ovre på den anden side af Vejenbrødvej!

Det er i hvert fald ikke de seneste års skydning, der har givet anledning til denne forurening. Bly er der ikke skudt med efter 1996. Jeg frygter snarere, at en evt. forurening kan henføres dels til områdets anvendelse op til 1975, hvor KSJ indgik lejemål med kommunen af området, dels til selve motorvejen og forurening herfra. I 1975 blev motorvejen indviet og guderne må vide, hvad der blev efterladt af affald, fx under lerjorden, der blev deponeret på det vi i dag kender som hundebanen. Rygterne vil også vide, at området tidligere har været anvendt til bortskaffelse af køleskabe, bilbatterier m.m.

Vi imødeser derfor den manglende rapport over de nyeste jordprøver med spænding!.


Står beslutningen om at nedlægge Karlebo Sogns Jagtforening stadig ved magt?

Ja, lige så snart vi er færdig med oprydningen på banen igangsætter vi processen med lukning af Karlebo Sogns Jagtforening. Det er min overbevisning at jægerne i Fredensborg kommune står sig bedst ved at være samlet i én stærk forening. Men jeg kan ikke udelukke, at der er medlemmer der ønsker at videreføre foreningen, med nye ideer og planer.

En joker i denne sag er dog kommunens nylige udmelding om at man vil pudse en advokat på jagtforeningen. Kommer der et urimeligt krav fra kommunen må vi tage stilling til det i samarbejde med foreningens advokat.

Hvordan ser du på fremtiden for skydebaner i Fredensborg kommune? Kommer der et skydecenter som politikerne har vedtaget?

Jagtforeningerne har hilst byrådets beslutning om etablering af et fælles skydecenter i kommunen velkomment. Det er løsningen på sigt. Vi må se om politikerne vilje og evne også række til at realisere beslutningen efter kommunalvalget.

Politikere og administration mente at et sådant skydecenter kunne være færdigt i foråret 2019. Det tillader jeg mig at tvivle jeg på… Processen indtil nu viser at det et tilsyneladende heller ikke er nemt at finde et egnet jordstykke.

Jægerne har her i september stiftet foreningen Fredensborg Skydecenter og vi samt Danmarks Jægerforbund står klar med kompetencer og ressourcer.

Som jeg ser det, er opgaven med at realisere et skydecenter blevet en del nemmere, nu hvor der kun er en eksisterende skydebane involveret. Selvom Fredensborg Kommunes opgave i denne forbindelse ikke er let,  er den dog enkel. Kommunen skal finde et velegnet stykke jord i samme størrelse som den nuværende Langstrup Flugtskydebane. Så kan der byttes jord og med et passende flyttebidrag kan etableringen af Fredensborg Skydecenter iværksættes. Bolden er på Borgmesterens banehalvdel. Jægerne er klar.

Aktivitetskalender

 
 

Pro-instruktion

  
Fra Karlebo Sogns Jagtforening har det længe været et ønske at kunne tilbyde foreningens medlemmer samt andre interesserede professionel skydeinstruktion.
 
Vi har tilknyttet to professionelle og dygtige instruktører der mod betaling kan hjælpe med at forbedre din skydning.
 
Se mere her : - - Pro-instruktører
Karlebo Sogns Jagtforening | CVR: 31649250 | Byvejen 12, 2990 Nivå - Danmark | karlebosognsjagtforening@hotmail.com